Fréttir

26. feb 2021

SA og Bláfugli stefnt fyrir ólögmætar uppsagnir

Nú hefur Félag íslenskra atvinnuflugmanna (FÍA) tekið næsta skref í baráttunni gegn félagslegum undirboðum og gerviverktöku með því að höfða mál fyrir Félagsdómi varðandi ólögmætar uppsagnir flugmanna Bláfugls sem starfa á kjarasamningi við FÍA. Málið er einnig til skoðunar hjá Vinnumálastofnun auk þess sem ábending hefur verið send til skattayfirvalda vegna gerviverktöku.

Niðurstaða Félagsdóms mun skapa mikilvægt fordæmi fyrir því hvort heimilt sé að segja upp launafólki sem starfar eftir kjarasamningi og ráða inn gerviverktaka í staðinn á meira en helmingi lægri launum. Einnig hvort heimilt sé að ráða inn gerviverktaka til að ganga inn í störf þeirra sem eru í löglega boðuðu verkfalli.

Undir lok síðasta árs var öllum flugmönnum Bláfugls sem eru í stéttarfélagi sagt upp störfum, í miðjum kjaraviðræðum, og í framhaldi af því tilkynnti flugfélagið um að framvegis muni það einungis ráða „sjálfstætt starfandi flugmenn“, með öðrum orðum gerviverktaka. Flugmaður sem starfar fyrir flugrekanda getur í eðli sínu ekki starfað sem verktaki þar sem hann uppfyllir ekki skilyrði um verktöku.

Mál Bláfugls, með fulltingi Samtaka atvinnulífsins, hefur vakið mikinn ugg víða og hafa bæði danskir og norskir fjölmiðlar fjallað um málið.

FÍA segir stöðuna grafalvarlega enda gróflega vegið að lögum og reglum íslensks vinnumarkaðar af hálfu Bláfugls og SA, sem fer með samningsumboðið fyrir hönd Bláfugls.

Sé þetta látið óátalið af yfirvöldum má af því leiða að heimilt sé að segja upp launafólki landsins sem starfa á grundvelli kjarasamninga og ráða inn gerviverktaka í þeirra stað til að lækka laun verulega og svipta launafólk áunnum réttindum á borð við veikindarétt og orlof.

Lesa meira
05. feb 2021

Sýslumaður hafnar beiðni Bláfugls um lögbann á verkfallsaðgerðir flugmanna félagsins

Eftir að hafa verið með flugmenn starfandi á kjarasamningi við FÍA frá stofun félagsins árið 1999, þar sem aldrei hefur komið til verkfallsátaka, ákvað Bláfugl nú um áramótin að segja upp öllum kjarasamningsbundum flugmönnum og ráða „sjálfstætt starfandi“ gerviverktaka í þeirra stað. Sagði félagið markmiðið vera að lækka kostnað en Bláfugl hefur farið fram á slíka kjaraskerðingu að hún teldist verulega gróft félagslegt undirboð íslenskra kjarasamninga. Þess má geta að Bláfugl sinnir eingöngu fraktflugi en mikil eftirspurn hefur verið eftir slíku flugi frá upphafi COVID faraldursins og fraktfélög um allan heim hafa aldrei haft meira að gera. FÍA ásamt stéttarfélögum flugmanna í Evrópu hefur í áraraðir barist gegn verktöku meðal flugmanna sem við teljum ekki falla að skilyrðum laga.

Í kjölfar uppsagna og árangurslausra viðræðna hjá Ríkissáttasemjara boðaði FÍA verkall samkvæmt lögbundnum leiðum sem hófst á miðnætti þann 1. febrúar. Stóðu félagsmenn FÍA verkfallsvörslu er „sjálfstætt starfandi“ gervi-verktakar á vegum Bláfugls mættu til að fljúga þau flug sem flugmönnum á kjarasamningi við FÍA voru ætluð. Hindruðu verkfallsverðir aðgengi verktaka Bláfugls að flugstöð Keflavíkurflugvallar og komu þannig í veg fyrir að gengið væri í störf flugmanna í verkfalli.

Í kjölfarið lagði Bláfugl þann 2. febrúar fram lögbannsbeiðni til Sýslumanns sem beindist gegn verkfallsaðgerðunum. Krafðist félagið staðfestingar á því að verkfallsvarslan væri ólögmæt og fullyrtu að FÍA flugmenn hefðu ekki vinnuskyldu þar sem þeim hefði verið sagt upp og þeir teknir af vinnuskrám. Því væri þeim heimilt að kalla til verka „sjálfstætt starfandi“ gerviverktaka.

Þessu hafnaði fulltrúi Sýslumanns er lögbannsbeiðnin var tekin fyrir þann 5. febrúar. Taldi Sýslumaður verkfallsaðgerðir FÍA ekki brjóta gegn lögvörðum hagsmunum Bláfugls og er því ljóst að Bláfugl brýtur nú gegn löglega boðuðu verkfalli með því að fá „sjálfstætt starfandi“ verktaka til að ganga í störf flugmanna á kjarasamningi við FÍA. Því er ljóst að fyrirtækjum á íslenskum vinnumarkaði er ekki fær sú leið að segja upp fólki ólöglega og losa það undan vinnuskyldu en ráða um leið gerviverktaka til að ganga í þeirra störf.

Auk þess að brjóta gegn lögum um stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80/1938 með því að ráða inn verktaka til að sinna störfum flugmanna í verkfalli telur FÍA Bláfugl einnig hafa marg brotið lög um útsenda starfsmenn nr. 45/2007. Þar er í fyrsta lagi skýrt kveðið á um að skrá þurfi til Vinnumálastofnunar þær starfsmannaleigur sem senda starfsmenn til Íslands, sbr. 8. gr. laganna. Einnig kemur skýrt fram í 1. gr.a. það markmið laganna að tryggja að laun og önnur starfskjör starfsmanna sem sendir eru tímabundið til landsins skuli vera í samræmi við öll ákvæði laga, reglugerða og kjarasamninga sem gilda á vinnumarkaði hér í landi. FÍA hefur óvéfengjanlegar heimildir fyrir því að starfskjör verktaka Bláfugls séu langt undir þeim kjörum sem samið er um í kjarasamningum hér á landi.

Þar að auki hefur Bláfugl nú gripið til þess ráðs að láta þessa flugmenn taka sína lögboðnu hvíld innan haftasvæðis flugvallarins við aðstæður sem brjóta gegn skýrum ákvæðum laga um hvíldaraðstæður flugáhafna. Tilgangur þessara aðgerða félagsins er að hindra það að verkfallsverðir geti hamlað verkfallsbrjótum, þ.e. verktakaflugmönnum, að ganga í störf stéttarfélagsflugmanna í verkfalli. FÍA hefur heimildir fyrir því að bæði Samgöngustofa og Vinnumálastofnun hafi starfsemi Bláfugls nú til skoðunar.

Lesa meira
04. feb 2021

Bluebird Nordic strike

Iceland‘s battle against social dumping

On February 1st 2021, union pilots of the cargo airline Bluebird Nordic (BBN) began their legally proposed strike action. A month earlier, on December 30th, the airline laid-off all pilots working under a Collective Labour Agreement, 11 in total, announcing that from now on Bluebird would only use self-employed pilots. 

Bluebird Nordic, owned by Cypress based Avia Solutions Group, has for some time contracted bogus self-employed pilots through a broker agency that is not registered in Iceland and therefore illegal. To be clear, pilots working for airlines do not meet any of the legal requirements for contracting and therefore can't be considered contractors. Hence, such precarious form of employment is atypical, and cannot be considered anything else than bogus self-employment.

Before the letters of dismissals were sent, Bluebird Nordic had actively participated in negotiations with the Icelandic Airline Pilots‘ Association (FÍA) so the lay-offs came as a great surprise to the pilots: Laying off all union members during negotiations on terms and conditions is in clear violation of Article 4 of the Icelandic legislation on Trade Unions and Industrial Disputes (No. 80/1938) as well as the basic constitutional right of freedom of association. 

The Collective Labour Agreement (CLA) between FÍA and Bluebird Nordic is still valid, and the pilots that were laid-off are still working in accordance to it. BBN has stated that the CLA is no longer valid, which FIA rejects referring to ongoing negotiations and scheduled meetings with the State Mediator. The current CLA states very specifically that hiring of pilots outside of the Icelandic Airline Pilots‘ Association may not lead to lay-offs of FÍA members within Bluebird. 

Global Compact „participant“ supports the resignations

To make matters even worse for the Icelandic labour market, Bluebird‘s actions were supported by the Confederation of Icelandic Enterprise– itself a vocal participant of UN‘s Global Compact: A compact that stresses the importance of freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining. 

The Confederation‘s support of Bluebird runs counter to their official positions of supporting a healthy labour market, and sets a very negative precedent.

Strike began with violations

Bluebird Nordic‘s reactions to the strike were swift: They removed all FÍA pilots off their flights from the time that the strike was to begin, replacing them with contractors which is a clear strike violation. 

FÍA is thankful for the great show of support during this ongoing dispute and fight against social dumping – not only from fellow unions within aviation in Iceland and the The Icelandic Confederation of Labour (ASI), but also from abroad, such as the Nordic Transport Worker‘s Federation, the International Transport Worker‘s Federation, IFALPA, and the Danish Flight Personnel Union.

Lesa meira
01. feb 2021

Verkfall flugmanna Bláfugls er hafið

Þann 1. febrúar kl. 00:01 hófst verkfall flugmanna FÍA hjá Bluebird Nordic (BBN).

Ákvörðun um verkfallið var tekin með lögmætum hætti í samræmi við ákvæði laga nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur. Verkfallsaðgerðirnar fela í sér ótímabundið verkfall en nánar tiltekið er átt við að vinna samkvæmt ákvæðum kjarasamnings falli niður að öllu leyti á meðan verkfall stendur yfir.

Sem viðbrögð við verkfallinu hefur Bluebird Nordic nú tekið umrædda FÍA flugmenn af flugvöktum frá þeim tíma sem verkfallið hófst og mannað þær með gerviverktökum sem ganga í störf verkfallsmanna og er því um skýrt verkfallsbrot að ræða.

Ólöglegar uppsagnir

Þegar FÍA flugmönnum var sagt upp, þann 30. desember síðastliðinn, voru hefðbundnar samningsviðræður í gangi. Samningsaðilar höfðu fundað 5 sinnum og unnið var eftir viðræðuáætlun sem lögð var fram af SA og BBN. Deilan er nú hjá embætti ríkissáttasemjara.

FÍA telur að um ólögmætar uppsagnir sé að ræða og með þeim hafi verið brotið gegn 4. gr. laga um stéttarfélög og vinnudeilur auk þess sem vegið er að stjórnskrárvörðum rétti til að vera í stéttarfélagi.

Flugfélagið hefur jafnframt lýst því yfir að hér eftir muni það einungis notast við „sjálfstætt starfandi flugmenn” eða gerviverktaka sem er ætlað að ganga í störf flugmanna á kjarasamningi. Gerviverktakarnir eru ráðnir í gegnum áhafnaleigu sem ekki er skráð á Íslandi eins og lög gera ráð fyrir og starfa á kjörum sem eru langt undir lágmarkskjörum kjarasamninga.

Kjarasamningur FÍA og BBN er enn í gildi og starfa flugmenn félagsins samkvæmt honum. BBN hefur haldið fram að umræddur samningur sé útrunninn en FÍA hafnar því og vísar til yfirstandandi kjarasamningsviðræðna. Í núgildandi kjarasamningi kemur skírt fram að ráðning eða leiga flugmanna til Bláfugls, sem ekki eru félagar í FÍA, skuli ekki á neinn máta tefja fyrir stöðuhækkunum og öðrum framgangi fastráðinna flugmanna Bláfugls, sem eru löglegir félagar í FÍA, né heldur leiða til uppsagna félagsmanna FÍA innan Bláfugls.

Alþjóðlegur stuðningur

FÍA er þakklátt þeim mikla stuðning sem félaginu hefur borist í deilunni en félagið hefur fengið stuðningsyfirlýsingar vegna málsins frá bæði innlendum og alþjóðlegum aðilum, t.d.: ASÍ, Flugfreyjufélagi Íslands, Félagi íslenskra flugumferðastjóra, Flugvirkjafélagi Íslands, Nordic Transport Worker‘s Federation, International Transport Worker‘s Federation, International Federation of Air Line Pilots‘ Association og Flight Personnel Union.

Lesa meira
01. feb 2021

FFÍ stendur með FÍA

Flugfreyjufélag Íslands hefur líst yfir stuðningi sínum við FÍA í deilu félagsins við Bláfugl.

Yfirlýsing stjórnar FFÍ er í heild sinni hér að neðan en hana er einnig að finna á vef FFÍ hér.

Stjórn FFÍ fordæmir framgöngu Bláfugls og SA

Flugfreyjufélag Íslands stendur með Félagi íslenskra atvinnuflugmanna og fordæmir aðför Bláfugls og SA gegn starfsmönnum sínum. Með þessari framgöngu er vegið að grundvallarréttindum stéttarfélaga og þar með öllum launþegum á Íslandi.  Atvinnurekendum er óheimilt að reyna að hafa áhrif á vinnudeilur eða stéttarfélagsaðild með uppsögn úr vinnu en um það er skýrt kveðið á um í 4. gr. laga nr. 46/1980 um stéttarfélög og vinnudeilur.

FFÍ þekkir slíkar aðfarir af eigin raun eftir atburði sumarsins 2020.

Kópavogur, 13.01.2021

Lesa meira
21. jan 2021

ASÍ: Bláfugl vegur að grundvallarréttindum stéttarfélaga

Málefni flugmanna Bláfugls hafa vakið talsverða athygli að undanförnu og hafa FÍA borist stuðningsyfirlýsingar víðs vegar að vegna málsins, til að mynda frá Flugfreyjufélagi Íslands og Flugvirkjafélagi Íslands.

Nú hefur miðstjórn ASÍ einnig tekið skýra afstöðu og fordæmir aðgerðir Bláfugls sem enn eina tilraunina til félagslegra undirboða í flugrekstri hér á landi.

Í yfirlýsingu ASÍ kemur fram að með framgöngu sinni vegi Bláfugl að grundvallarréttindum stéttarfélaga og þar með öllu launafólki á Íslandi enda sé atvinnurekendum óheimilt að reyna að hafa áhrif á vinnudeilur eða stéttarfélagsaðild með uppsögn úr vinnu eða hótunum um slíkt. Þá sé Bláfugli ekki heimilt að eiga viðskipti við starfsmannaleigur sem ekki sinna lögbundnum skyldum sínum.

Í yfirlýsingunni skorar ASÍ á Vinnumálastofnun að rísa undir hlutverki sínu og nota allar þær heimildir sem hún hefur til þess að tryggja að ekki séu stunduð félagsleg undirboð og lögbrot á íslenskum vinnumarkaði.

Vinnumálastofnun fái vald til að beita sektum
Í viðtali í útvarpsþættinum Í bítinu á Bylgjunni, fimmtudaginn 21. janúar, ræddi félags- og barnamálaráðherra, Ásmundur Einar Daðason, um stöðu mála á vinnumarkaði en hann sagði að vinnuveitendur sem greiði ekki laun samkvæmt kjarasamningi væru mikið mein á íslenskum vinnumarkaði, þótt vissulega væri um minnihluta fyrirtækja sem brytu af sér: „Refsingin er engin og því er fólk að leika þennan leik.“

Ásmundur Einar sagði að nú væri stefnt að því að taka harðar á slíkum málum í samræmi lífskjarasamningnn en þar er m.a. tekið fram að treysta skuli í sessi heilbrigðan vinnumarkað þar sem brot á launafólki líðist ekki með því að lögfestar verði aðgerðir gegn félagslegum undirboðum. Nú hefur frumvarp, unnið af félagsmálaráðuneyti með aðkomu SA og ASÍ, verið samþykkt af ríkisstjórninni og verður lagt fyrir Alþingi þegar kynningu innan ríkisstjórnarflokkanna líkur. Ráðherrann sagði að verði frumvarpið samþykkt fái Vinnumálastofnun vald til að setja á sektir og jafnvel gera fyrirtækjum að greiða sérstakar skaðabætur til launamanna sé um alvarleg brot að læra. Hann sagði jafnframt að engin pólitísk andstaða væri fyrir því að fylgja þessu eftir.

Lesa meira
07. jan 2021

Boðar Bláfugl endalok stéttarfélaga?

„Bláfugl ræðst gegn launþegum og kjarasamningum.” Þannig hljómar fyrirsögn fréttar sem birtist á mbl.is þann 30. desember s.l. Þann dag fengu 11 flugmenn Bláfugls uppsagnarbréf frá fyrirtækinu. Þessir flugmenn eiga það sameiginlegt að vera í stéttarfélagi. Aðrir flugmenn félagsins eru gerviverktakar og halda óbreyttu fyrirkomulagi.

Aðild að stéttarfélagi er ekki liðin hjá fyrirtækinu Bláfugli sem þó er aðili að Samtökum atvinnulífsins (SA). Samtökin eiga sæti í samninganefnd Bláfugls við Félag íslenskra atvinnuflugmanna (FÍA). Með þessum aðgerðum hefur Bláfugl með þegjandi samþykki Samtaka atvinnulífsins farið í grímulausa og ólögmæta aðför gegn starfsmönnum sínum og um leið öllum launþegum á Íslandi sem starfa á grundvelli kjarasamninga.

Styðja SA uppsagnir vegna stéttafélagsaðildar?

Það mun óneitanlega vekja athygli ef Samtök atvinnulífsins, rjúfa ekki þögnina og hafna slíkum vinnubrögðum. Ekki síst fyrir þær sakir að framkvæmdastjóri samtakanna skrifaði undir sameiginlega yfirlýsingu Alþýðusambands Íslands (ASÍ), Flugfreyjufélags Íslands (FFÍ), SA, og Icelandair þann 17. september s.l. eftir erfiðar kjaraviðræður.

Í þeirri yfirlýsingu eru viðbrögð Icelandair og stuðningur SA við þau viðbrögð hörmuð. Aðilar eru sammála um að lögmæt og rétt viðbrögð atvinnurekenda og stéttarfélaga í kjaradeilum séu að fara eftir þeim leikreglum og lögum sem gilda í samskiptum aðila vinnumarkaðar og sem koma fram í lögum nr. 80/1938.

Samtök atvinnulífsins segjast vera í forystu um samkeppnishæft rekstrarumhverfi sem stuðlar að arðbæru fjölbreyttu og ábyrgu atvinnulífi sem bætir lífskjör allra. Hjá aðildarfyrirtækjum SA starfa um 70% launafólks á almennum vinnumarkaði og óskar FÍA svara við því hvort þau vinnubrögð fyrirtækja að segja upp fólki vegna stéttarfélagsaðildar sé virkilega liðin af samtökunum?

Samtök atvinnulífsins eru jafnframt tengiliður Íslands við hnattrænt samkomulag Sameinuðu þjóðanna um samfélagsábyrgð fyrirtækja (UN Global Contract), öflugasta framtak í heiminum á sviði samfélagsábyrgðar fyrirtækja. Sáttmálinn kveður m.a. á um 10 grundvallarmarkmið sem eru tíunduð á heimasíðu Festu:

Hin tíu grundvallarviðmið;

Með þátttöku í Global Compact geta fyrirtæki tekið þátt í því að þróa markaðshagkerfi sem stuðlar að velferð samfélags og umhverfis með því að samtvinna hin tíu grundvallarviðmið við heildarstefnu fyrirtækisins. Grunvallarviðmiðin eru á sviði mannréttinda, vinnumarkaðsmála umhverfismála og baráttu gegn hvers kyns spillingu.

Mannréttindi

  1. Fyrirtæki styðja og virða vernd alþjóðlegra mannréttinda
  2. Fyrirtæki fullvissa sig um að þau gerist ekki meðsek um mannréttindabrot.

Vinnumarkaður

  1. Fyrirtæki styðja við félagafrelsi og viðurkenna í raun rétt til kjarasamninga.
  2. Fyrirtæki tryggja afnám allrar nauðungar- og þrælkunarvinnu.
  3. Virkt afnám allrar barnavinnu er tryggt.
  4. Fyrirtæki styðja afnám misréttis til vinnu og starfsvals.

Umhverfi

  1. Fyrirtæki styðja beitingu varúðarreglu í umhverfismálum.
  2. Fyrirtæki hafi frumkvæði að því að hvetja til aukinnar ábyrgðar gagnvart umhverfinu.
  3. Fyrirtæki hvetji til þróunar og nýtingar á umhverfisvænni tækni.

Gegn spillingu

  1. Fyrirtæki vinni gegn hvers kyns spillingu, þar með talið kúgun og mútum.

Við krefjumst þess að Samtök atvinnulífsins standi undir merkjum sem tengiliður Íslands í þessu samhengi.

Saga Bláfugls og samskiptin við FÍA

Bláfugl er flugfélag sem stofnað var um síðustu aldamót og hefur verið með kjarasamning við Félag íslenskra atvinnuflugmanna (FÍA) frá stofnun félagsins. Aldrei í sögu fyrirtækisins hafa flugmenn stofnað til aðgerða gegn Bláfugli vegna kjaraviðræðna, ávallt hefur verið samið í sátt hingað til.

Eigendaskipti fyrirtækisins hafa átt sér stað á þeim ríflega 20 árum,sem fyrirtækið hefur starfað. Nú síðast í apríl 2020 þegar erlent móðurfyrirtæki Avia Solutions Group með höfuðstöðvar á Kýpur eignuðust Bláfugl. Strax eftir eigendaskiptin óskuðu nýjir eigendur eftir því að flugmenn FÍA færu í hlutastörf og nýttu sér hlutabótaleið stjórnvalda ellegar tækju á sig 20% launalækkun í 100% starfi þrátt fyrir að vera með ólöglega gerviverktaka í vinnu í gegnum óskráða starfsmannaleigu. Því var hafnað af hálfu FÍA.

Nýir eigendur endurnýjuðu þó kjarasamning við FÍA frá árinu 2018 fram til 30 júní 2020. Aðilar voru sammála um að gera stuttan fleytisamning vegna Covid-19 heimsfaraldurs. Sá samningur var svokallaður núll samningur. Engar breytingar voru gerðar á kjarasamningi og engar launahækkanir fólust í samningnum. FÍA bauð Bláfugli 12 mánaða samning á þeim forsendum vegna óvissuástandsins. Bláfugl vildi einungis 3 mánuði.

Nú í haust hófust kjaraviðræður að nýju. Þar hefur verið unnið eftir viðræðuáætlun sem lögð var fram af SA og Bláfugli . Í viðræðuáætluninni er gert ráð fyrir að hvor aðili eða báðir geti vísað viðræðunum til ríkissáttasemjara eftir 2. janúar 2021. Bláfugl hafði ítrekað lýst yfir að góður gangur væri í viðræðunum en eftir einungis 5 fundi var öllum flugmönnum sem eru aðilar að stéttarfélaginu FÍA sagt upp störfum.

Gerviverktaka í flugi

Að því tilefni sendi framkvæmdastjóri fyrirtækisins tilkynningu á fjölmiðla þar sem meðal annars kom fram að hér eftir yrðu einungis „sjálfstætt starfandi flugmenn” hjá Bláfugli og er þar átt við að flugmenn starfi á grundvelli verktakasamninga. „Sjálfstætt starfandi flugmenn” er nýyrði yfir gerviverktöku og félagsleg undirboð. Flugmaður sem starfar fyrir flugrekanda getur í eðli sínu ekki starfað sem verktaki þar sem hann uppfyllir ekki skilyrði verktöku. Flugmaðurinn ræður ekki vinnutíma sínum sjálfur, hann getur ekki ráðið aðra sér til aðstoðar og útvegar ekki tæki og tól til verksins. Ennfremur er flugmönnum óheimilt að starfa fyrir fleiri en einn flugrekanda á sama tíma.

Nánari upplýsingar um muninn á launþega, verktaka og gerviverktaka er að finna á heimasíðu RSK ásamt úrskurðum.

Tilkynningunni fylgdu fullvissuorð um að „aðgerðirnar muni ekki koma niður á starfsemi fyrirtækisins”… það mun tíminn leiða í ljós.

Gerviverktaka er ógn við flugöryggi

Gerviverktaka og félagsleg undirboð eru bein ógn við flugöryggi. Ýmsar rannsóknir og kannanir hafa verið gerðar á fylgni starfskjara og flugöryggis. Niðurstöður þeirra eru að hjá fyrirtækjum sem notast við gerviverktaka er öryggismenning verri og flugmenn fljúga útúrþreyttir af ótta við atvinnumissi og eða refsingar af hálfu yfirmanna og eigenda slíkra fyrirtækja. Verktaki sem býr við lítið sem ekkert starfsöryggi og nýtur engra félagslegra réttinda starfar undir ægivaldi verkkaupa. Stígi verktakaflugmaður rangt spor í dansi sínum við flugrekanda er honum umsvifalaust vísað frá. Hann á hvorki orlofs- né veikindarétt og stendur því uppi án greiðslna tilkynni hann sig veikan eða óhæfan til vinnu sökum af öðrum sökum.

Dæmin eru mýmörg og hægt væri að skrifa langt mál um efnið. En látum þetta nægja að sinni.

Ekki á skrá hjá Vinnumálastofnun

Bláfugl hefur notast við starfsmannaleigu sem heitir Confair Consultancy BV. Starfsmannaleiga sem er ekki, og hefur aldrei verið skráð hjá Vinnumálastofnun eins og lög gera ráð fyrir, þrátt fyrir fullyrðingar Bláfugls um annað. Slíkt er gert til að komast hjá því að greiða skatta og launatengd gjöld, en einnig til að eiga auðveldara um vik með félagsleg undirboð sem vitaskuld eru ólögleg í flestum samfélögum.

Brot gegn lögum um stéttarfélög

Hlutverk stéttarfélaga er að gæta hagsmuna félagsmanna sinna og launafólks almennt gagnvart atvinnurekendum og samtökum þeirra m.a. með gerð kjarasamninga. Stéttarfélög njóta verndar í stjórnarskrá lýðveldisins, íslenskum lögum og fjölda alþjóðasamþykkta sem Ísland á aðild að. Stéttarfélög eru frjáls félagasamtök launafólks sem kýs sér fulltrúa í þeim tilgangi að semja við atvinnurekendur um kaup og kjör í kjarasamningum. Kemur þetta skýrt fram í lögum um stéttarfélög og vinnudeilur, nr. 80/1938. Uppsögn flugmannanna 11 felur í sér brot gegn 4. gr. laganna sem mælir m.a. fyrir um að atvinnurekendum sé óheimilt að hafa áhrif á afstöðu eða afskipti starfsmanna af stéttarfélögum með uppsögn úr vinnu.

Einnig er með þessum gjörningi brotið gróflega gegn ákvæðum kjarasamnings sem er í gildi og er undirritaður af báðum aðilum. Bláfugl, með Samtök atvinnulífsins sér við hlið, hefur hafnað skriflegri áskorun FÍA um að draga uppsagnir flugmannanna til baka og koma að samningaborðinu að siðaðra manna hætti. FÍA hefur af þeim sökum vísað kjaraviðræðunum til embættis ríkissáttasemjara. Reynist viðræður árangurslausar blasa því miður við aðgerðir gegn Bláfugli bæði hérlendis og erlendis.

Ef slík framkoma gegn launafólki og löglegum stéttarfélögum, eins og er að eiga sér stað gagnvart flugmönnum Bláfugls er látin viðgangast, er ljóst að dagar baráttu launafólks hér á landi eru taldir. Fróðlegt verður að fylgjast með viðbrögðum þeirra sem gæta eiga hagsmuna fólksins við þessum ráðstöfunum.

F.h. Stjórnar FÍA

Jón Þór Þorvaldsson

Formaður FÍA

Lesa meira