Sjúkrasjóður

Eftir að greidd hafa verið iðgjöld í þrjá mánuði öðlast menn rétt til styrkveitinga úr sjóðnum.

Allir styrkir sem greiddir eru úr sjúkrasjóði eru skattskyldir og er staðgreiðslu skatta haldið eftir af öllum útgreiddum styrkjum.

Tekið er á móti allt að 12 mánaða gömlum kvittunum/reikningum.

Með umsókn skal fylgja: Sundurliðaðir reikningar með nafni umsækjanda, og kvittun eða millifærslustaðfestingu fyrir greiðslu hvers reiknings. Á reikningi þarf að vera áritun/stimpill/merki þess sem gefur reikninginn út með upplýsingum um nafn, starfsheiti, kennitölu og heimilisfang. Fjöldi skipta og dagsetningar meðferða þurfa að koma fram á reikningi.

Félagsmaður sem starfar hjá flugskóla, skal annað hvort senda inn staðfestingu á starfshlutfalli frá vinnuveitanda, eða senda inn heildarflugtíma í kennslu síðastliðna 3 mánuði með styrkumsókn. Miðað er við að í 100% starfshlutfalli, kenni flugkennari að meðaltali 56 flugstundir á mánuði. Styrkir sjóðsins eru greiddir hlutfallslega miðað starfshlutfall.

Sjóðurinn greiðir á hverju ári í mars almennan sjúkrastyrk til þeirra sem greitt hafa til sjóðsins undanfarið ár. Skilin er eftir í sjóðnum fjárhæð sem samsvarar kr. 30.000 verðtryggt miðað við febrúar 2010 á hvern sjóðsfélaga sbr. grein 7.5 í samþykktum sjóðsins en afgangur greiddur út í hlutfalli við greiðslur hvers og eins til sjóðsins skv. grein 7.6 og 7.7. Ekki er því um það að ræða að Sjúkrasjóður safni sjóðum umfram þá föstu verkþætti sem hann stendur undir og styrkir að staðaldri.

Vegna hins almenna styrks sem veittur er í mars ár hvert hefur stjórn sjóðsins litið svo á að aðrir styrkir séu aðeins veittir ef sjóðsfélagi á við langvarandi veikindi að etja eða orðið fyrir alvarlegu slysi eða áfalli sem hefur valdið honum verulegum fjárútlátum. Ekki er hægt að gefa einhlíta skýringu á því hvað sjóðurinn styrkir og hvað ekki en sjóðsstjórn horfir að jafnaði til þess hvort styrkveitingar geti stuðlað að því að sjóðsfélagi haldi flugskírteini sínu eða öðlist það á nýjan leik eftir missi þess.